Київ
Київ
Ірпінь
Бориспіль
Ваше місто — Київ?
Підтвердити

044 333 91 95

Політика конфіденційності

Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку інтернет-сайт «Час Газу» (далі – Сайт), розташований за адресою: gaz-time.ua, може отримати про Користувача під час використання Сайту, програм і продуктів Сайту.

Политика конфиденциальности Час Газу

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. Адміністрація сайту (далі – Адміністрація) – уповноважені співробітники на управління Сайтом, що діють від імені інтернет-сайту gaz-time.ua, які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. Персональні дані – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певної або визначуваної фізичної особи (суб'єкту персональних даних).

1.1.3. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), виймання, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. Конфіденційність персональних даних – обов'язкова для дотримання Адміністрацією або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або без наявності іншої законної підстави.

1.1.5. Користувач сайту – особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.

1.1.6. Cookies – невеликий фрагмент даних, який відправлений веб-сервером, зберігається на комп'ютері користувача, кожний раз пересилається веб-клієнтом або веб-браузером веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. IP-адреса – унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач має припинити використання Сайту.

2.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту gaz-time.ua.

2.4. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Сайту.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації Сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації при реєстрації на Сайті, при оформленні замовлення для придбання Товару або при заповненні форми на Сайті для отримання Консультації.

3.2. Персональні дані, які дозволені для обробки в межах цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті gaz-time.ua в розділі про реєстрацію і включають у себе таку інформацію:

3.2.1. ПІБ Користувача.

3.2.2. Контактний телефон Користувача.

3.2.3. Автомобіль, об'єм двигуна, рік випуску.

3.3. Сайт захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи (піксель):

  • IP адресу;
  • інформацію із cookies;
  • інформацію про браузер (чи іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);
  • час доступу;
  • адресу сторінки, на якій розташований рекламний блок;
  • реферер (адресу попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин Сайту, що потребують авторизації.

3.3.2. Будь-яка інша персональна інформація, яку не зазначено вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п. п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. ЦІЛІ ЗБИРАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація Сайту може використовувати з метою:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті, для оформлення замовлення і (або) отримання Консультації дистанційним способом на Сайті gaz-time.ua.

4.1.2. Установлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрям повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробку запитів і заявок від Користувача.

4.1.3. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

4.1.4. Підтвердження достовірності й повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.5. Надання Користувачеві ефективної клієнтської й технічної підтримки.

4.1.6. Надання Користувачеві з його згоди оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту gaz-time.ua.

4.1.7. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

5. СПОСОБИ І СТРОКИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження строку, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних із використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту має право передавати персональні дані третім особам виключно з метою виконання замовлення Користувача або здійснення Консультації за заявкою, оформленою на Сайті gaz-time.ua.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, які встановлені законодавством України.

5.4. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація Сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація Сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, які викликані втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Користувач зобов'язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом gaz-time.ua.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація Сайту зобов'язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно з метою, зазначеною в п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п. п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, його законного представника чи уповноваженого органу із захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація Сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, згідно із законодавством України, за винятком випадків, передбачених у п. п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація Сайту не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Сайту.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. До звернення в суд із позовом у спорах, які виникають щодо відносин між Користувачем Сайту та Адміністрацією Сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При недосягненні угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

8.4. До цієї Політики конфіденційності й відносин між Користувачем і Адміністрацією Сайту застосовується чинне законодавство України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті gaz-time.ua, якщо інше не передбачене новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Усі пропозиції чи питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти в розділ «КОНТАКТИ».

9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою: gaz-time.ua/privacy/.